Nazwa jednostki: Opole
Typ: Powiatowy urząd pracy
Adres:Opole 45-266, Hubala 21
Tel. centrala:(77) 44 22 929
Tel. sekretariat:(77) 44 22 920
Fax:(77) 44 22 928
Email:opop@praca.gov.pl
WWW:www.pup.opole.pl